Бизнесът в България е принизен до микро!

Бюлетина 28 Днес в град Видин се проведе среща с местния бизнес,  водена от двама от заместник – председателите на политическа партия „България без цензура“ Ангел Славчев и Рада Коджабашева. На срещата местните предприемачи имаха възможност да изкажат проблемите, с които се сблъскват и да дадат предложения за тяхното решаване. Бизнесмените се определиха като последните оцелели във Видин, тъй като в северозападния регион няма никакви предпоставки за развиване на бизнес, а оцеляването е изключително трудно.

„Ние осъзнаваме, че днес бизнесът е принизен до микро и че наш дълг е да го възстановим.“ каза Ангел Славчев. Той заяви, че идеята на тази среща е именно в това да се разберат проблемите на местно ниво, да се направят съответните анализи и те да залегнат в политическата програма на партията. „Програмата ни за развитие е по региони и ще бъде съобразена с конкретната проблематика на съответния район. Тук в северозапада ще хвърлим много труд“ увери Ангел Славчев.

Представителите на бизнеса във Видин споделиха, че до сега никой не е търсил срещи с тях и не се е интересувал от несгодите, с които се сблъскват. Те поискаха съпоставка между изискванията за бизнес на Европейски съюз и изискванията в България. „Обикаляйки из Европа, всички ние се уверихме, че предприемачите в ЕС  разполагат с една свобода, за която ние тук може само да мечтаем. На нас примката ни е стегната до край.“ – негодуваха хората. Бизнесмените посрещнаха одобрително предложенията за промени, дадени от Ангел Славчев и Рада Коджабашева и благодариха за  потърсеното от тях мнение и заявиха гласа си с номер 28 в бюлетината. „Нашата цел е скоро да се върнем отново тук със самочувствието, че сме направили нещо за вас! -“ завърши срещата Славчев.

email
Close

Get Widget