Ангел Славчев и “Граждански Контрол” тръгват на война с частните съдебни изпълнители

Безпрецедентната наглост на 163-мата частни съдебни изпълнители не спира!
Задаваме риторичен въпрос; Нормално ли е ЧСИ да събират 190 милиона лева от такси за 3 години ?!

Не! Не е нормално ! Не е нормално да оставят семейства с деца на улицата, не е нормално да тършуват в домовете на хората, не е нормално ЧСИ-та да използват МВР като лична и безплатна охрана, не е нормално в Европейска България да няма закон за фалит на физическо лице, не е нормално мафията да си има държава !

email

Безпрецедентната наглост на 163-мата частни съдебни изпълнители  не спира!

След като Министерски Съвет постанови да се спре такса „ печалба“ която ЧСИ-та начисляват дори когато длъжника се изплати в срока за доброволно изпълнение, от Камарата на ЧСИ заведоха дело за отмяна на това решение! По данни от доклад на същата Камарата за последните 3 години са събрани общо 190 млн. лв. само от такси ! Задаваме риторичен въпрос; Нормално ли е ЧСИ да събират 190 милиона лева от такси за 3 години ?!

Не! Не е нормално ! Не е нормално да оставят семейства с деца на улицата, не е нормално да тършуват в домовете на хората, не е нормално ЧСИ-та да използват МВР като лична и безплатна охрана, не е нормално в Европейска България да няма закон за фалит на физическо лице, не е нормално мафията да си има държава !

Ние като български и европейски граждани, като потърпевши и бъдещи потърпевши не успяваме  да разберем тази наглост до къде може да стигне!

Но ви предупреждаваме ! Не се ли спрете сега и веднага, то  февруари 2013 ще ви се види като детска забава !

В тази връзка долуподписаните неправителствени организации – сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ и фондация „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА използваме последните законови методи и депозирахме молба за конституирането ни на страната на Министерски съвет по административно дело № 10545/14г. на І-во отделение на Върховния административен съд на Република България. Делото е образувано от Камарата на частните съдебни изпълнители за отмяна на справедливото разрешение, прието с Постановление № 215 от 2014г. на МС за отпадане на такса „печалба”, дължима на частните съдебни изпълнители в случаите, в които длъжниците изпълнят своя дълг в двуседмичния срок, считано от получаване на поканата за доброволно изпълнение.

Върховен административен съд спря изпълнението на ПМС № 215/14г. с мотиви, от които се налага извода, че българският съд не правораздава справедливо, в интерес на  българските граждани и фирми – кредитори и длъжници по изпълнителните дела,  а обслужва личните интереси на съсловието на 163-мата частни съдебни изпълнители. Спирането на подзаконов нормативен акт на МС от страна на ВАС е прецедент!!! Досега няма случай, в който ВАС да спре изпълнението на акт на МС преди да е разгледал делото по същество.

Изразяваме категоричната си позиция, че освобождаването на длъжниците от заплащането на такса „печалба” на частните съдебни изпълнители в срока за доброволно изпълнение ще защити балансирано интересите на всички страни в изпълнителното производство. Вземанията на кредиторите ще бъдат удовлетворявани в много краткият срок за доброволно изпълнение, поради стимула, който е създаден за длъжниците да изпълнят своето задължение в този срок, поради освобождаването им от задължението да платят неимоверно високата такса „печалба” на частните съдебни изпълнители. Същевременно, атакуваното от Камарата на ЧСИ постановление защитава и интересите на длъжниците, поради това, че ги освобождава от тази такса, заробваща ги с допълнително утежняване на техния дълг. Заявяваме категоричното си убеждение, че аргументите на Камарата на ЧСИ, че отмяната на обжалваната част от ТТРЗЧСИ, обективирана в Постановление № 215/14г. противоречи на чл. 60 от Конституцията на Република България са необосновани и несъстоятелни. Доводите, релевирани от Камарата на ЧСИ, че съгласно чл. 60 от КР, Б такси и данъци се определят само със закон, поради което изменение на тяхната тарифа, извършено от МС с подзаконов акт, а не със закон, освен че са противоречащи на разпоредбата на чл. 60 от КРБ и на ЗЧСИ, минират законосъобразността на таксите, събирани от ЧСИ, тъй като същите не са приети със закон, а са установени също в Постановление на МС, а именно: именно с Постановление № 92 на Министерския съвет от 19.04.2006 г.

Борба до край !

 

Ангел Славчев – председател „Граждански контрол“

адв. Десислава Филипова – председател „ Център за Европейска интеграция на България и за защита правата на човека“

 

http://www.vevesti.com/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB/

email
Close

Get Widget