До г-н Пламен Орешарски,
Премиер на Р България

ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,
След почти 24 години преход е много трудно някой от нас да има доверие на власт имащите. България е доведена до състояние на отчаяние и хората са омерзени от водената политика през този период. Не сме ние тези, които ще даваме нравствени уроци на вас и вашите подчинен, защото не сме забравили думите на Исус към тълпата “Който е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху й“. Призоваваме Ви да отворите вратите и да създадете пътища за пряк граждански контрол и прозрачност на взиманите решения. Призоваваме Ви да подадете ръка на всички български граждани и да не си позволявате да ги разделяте и титоловате на едни или други. Клетият български народ води безмилостна война години наред с почти всяка една администрация, държавна институция и монополно дружество. За да гарантирате готовността си да съдействате на гражданското общество, което многократно заявявахте, очакаваме от вас да приемете за незабавно изпълнение нашите предложения, които ние считаме за неотменим компонент от законодателството на една демократична държава.

НАСТОЯВАМЕ ЗА СЛЕДНОТО:
1. Незабавно да подемете инициатива за създаване и институционализиране на изцяло съставени от граждански организации обществени надзорни съвети с право на вето към всички регулаторни органи като ДКЕВР, КЗП, КЗК, СЕМ, КФН, КРС и др.
2. Институционализиране на Обществените съвети към всяко министрество.
– даване на право на секретарите на Обществените съвети или упълномощен от тях заместник-член на Обществения съвет да представляват обществения
съвет във всяко заседание на парламентарна комисия, засягаща ресора на обществения съвет.
– даване на право, на секретарите за становище и инициатива в постоянните и временните парламентарни комисии, без право на глас.
3. Създаване на работна комисия за промяна на закона за енергетиката и в частта му свързана с топлофикационните дружества .
– създаване на условие за подписване на индивидуални договори на гражданите с тези дружества.

– създаване на механизъм за защита на имуществото и интересите на потребителите обект на претенции от страна на монополистите.
4. Пълна прозрачност и публичност на всички концесиионни, преватизационни и всякакви други договори, и работни програми, които касаят всички дружества и фирми с държавно, и общинско участие, и осигуряване на непрекъснат, компетентен , безпристрастен държавен контрол с гражданско участие.

От инициативните комитети, организатори на февруарските протести в градове: Сливен, Плевен, Севлиево, Кюстендил, Видин

Представени от Ангел Славчев и Марияна Шаламанова
/част от организатори на февруарските протести в гр.София /

гр. София
09.08.2013 г.

email
Close

Get Widget