Защо никой не говори за това, какво носят водите на река Скът?

„Водите на река Скът носят със себе си горивото от две бензиностанции, които бяха потопени при наводнението, а също така и стотици литри препарати от отнесените скаладове на строителни  и замеделски фирми. Но никой не говори за това“ каза Сивил Килинджийски от гражданско сдружение „Граждански Контрол“. Той алармира хората, че всички тези препарати са вече абсорбирани във водите и почвата в района на Мизия и Бяла Слатина и че постоянният контакт на хората със замърсените води може да има наистина тежки последствия.

Сивил Килинджийски е жител на Бяла Слатина и е станал пряк свидетел на това, което застигна града му, Мизия и всички по-малки населени места в района. Той разказа, че по цялото поречие на река Скът са разположени десетки рибарници, някои от тях нерегламентирани и че водните басейни не подлежат на никакъв контрол от съответните органи. „Рибарниците са по цялото протежение на река Скът и са в непосредствена близост до речното корито, като някои от тях са на не повече от метър от реката и единственото, което ги разделя, е дига, чиято устойчивост е неясна.“ Той заяви, че водите на река Скът, сливайки се с водите на тези рибарници, са образували приливната вълна, потопила Бяла Слатина и Мизия.

Килинджийски обясни, че тези  рибарници събират не малко количество вода, тъй като някои от тях стигат до 20 декара площ, а за нивото на водата в рибарниците никой не следи. „Неправомерното изпускане на вода от тях и близкото им разположение до река Скът е една от основните причини за наводнението и огромните поражения след него. За този потоп има виновен, но това не е природата! Човешкото бездействие и нехайството на съответните органи натрупвано през годините доведе до всичко това“ категоричен беше Килинджийски. „Крайно време е институциите в България да започнат да поемат отговорност за грешките си и да започнат да хвърчат оставки .“ каза още Сивил Килинджийски.

email
Close

Get Widget