КАК СЛЕД ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР МОГА ДА СЕ ОКАЖА ОБВЪРЗАН ОТ ДОГОВОР ПРИ НЕИЗГОДНИ УСЛОВИЯ, КОЙТО НЕ ЖЕЛАЯ. КАКВИ СА МОИТЕ ПРАВА В ТЕЗИ СЛУЧАИ.

КАК СЛЕД ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР МОГА ДА СЕ ОКАЖА ОБВЪРЗАН ОТ ДОГОВОР ПРИ НЕИЗГОДНИ УСЛОВИЯ, КОЙТО НЕ ЖЕЛАЯ. КАКВИ СА МОИТЕ ПРАВА В ТЕЗИ СЛУЧАИ.

img_6

Потребителите трябва да знаят, че сключването на договор може да стане и по телефона и чрез получаване на имейл, каталог или стандартно писмо, без да е необходимо да подпишат договор. С този „договор  за продажба от разстояние” може да се окажете, че сте се съгласили да получите кредит, да бъдете потребител за няколко години на интернет или на мобилна услуга и други.

Съгласно закона, при получаване на стоката или изпълнението на договора, доставчикът е задължен да ви предостави в писмен вид всички условия на сключения от вас договор, а вие имате право да се откажете от него в рамките на седем работни дни от датата на получаване на тази информация. Когато предложението е направено по телефон, вие ще се обвържете с договора, след като писмено потвърдите неговото сключване. Това законово изискване се нарушава често от търговците и  доставчиците на услуги, затова е важно да познавате вашите права и възможностите да се защитите.

Съветвам ви, когато получите позвъняване и предложение за договор по телефона, по имейл или получите каталог или писмо, да изискате да се запознаете писмено с условията на договора, преди да вземете своето решение дали да го сключите или – не, тъй като доставчиците използват много нелоялни практики, с които вие се оказвате обвързани с нежелан от вас договор.

Често се правят предложения за сключване на договор, което потребителят отказва, но въпреки това, получава сметка за дължима сума по договора. Когато потребителят подава възражение до доставчика, той получава уведомление, че има сключен договор и че ако пожелае да го прекрати, то ще дължи месечните такси до края на срока му.  Често нарушенията се извършват спрямо възрастни или болни хора, които може и да забравят за направеното предложение и условията по него или физическото им състояние да ги възпрепятства да се възползват от правото на отказ от договора в рамките на предвидения в закона срок от седем работни дни.

Чести нарушения се извършват като в писмената информация за условията на договора се сочи, че срока за отказ от него е по-голям от законно определения седемдневен срок. Така потребителят изпуска възможността да се откаже от договора. Друга злоупотреба е те да се изпращат чрез куриерска фирма, която оставя съобщение на вратата на апартамента, на пощенската кутия, на вратата на входа или нерегламентирано къде и лицето не разбира, че има сключен договор.

В такива случаи на злоупотреба, се обръщайте към Комисия за защита на потребителите, която ще извърши проверка и ще защити вашите права. Може да депозирате жалба до Комисията за защита на потребителите по електронен път, като използвате електронната форма на КЗП, поместена на нейния сайт: http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=12&document_id=19.

 

Адвокат Десислава ФИЛИПОВА,

Председател на фондация за извършване на общественополезна дейност „ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”

email
Close

Get Widget