Позиция относно дейността на Обществения съвет към Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс и предложенията, залегнали в него

Днес /15.01.2014 г./ беше първото заседание на новия Обществен съвет към Временната комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс. Представям моята позиция за част от предлаганите промени и новости в него:

1. Това, което ще се приема е пълен параван и симулиране на чуваемост за гражданските искания. Създаден е изцяло нов Изборен кодекс, който затвърждава партийния монопол.

2. Предвидени са отново по 1000 човека на секция, което за мен е абсурд. Доводът, че не гласуват всички за мен, е неработещ. Направете елементарна сметка – ако гласуват 1000 човека по 2 минути на човек /което е малко, но да речем средно/ е равно на 2000 мин., разделено на 60 мин., е равно на 33,33 часа! Да речем, че гласуват 500 човека по 2 мин. е равно на 1000 мин. или на 16,66 часа. Предложението, което отправих към комисията, беше броят на избирателите в една секция да не надвишава 500 човека. Смятам, че това е едно от нещата, което служи за подмяна на вота до сега и трябва да се ограничи въпреки вдигането на броя секции.

3. Останах шокиран от медийните пакети, които се дават на партии, коалиции и инициативни комитети, които не са парламентарно представени: 40 000 лв. се превеждат по банкова сметка след произнасяне на комисията за регистрацията. След това организациите подлежат на отчет пред Сметната палата. Неизразходваните пари ги връщат до 7 дни след изборите. Радетел съм на безплатно участие в държавните медии, но не съм радетел да се дават 40 000 лв. на всеки, който е решил да участва в политиката. Сигурно някой ще каже, че така и те ще имат глътка въздух и ще могат да направят кампания, но да им напомня че това са пари за медии, а другите партии минали 1% имат по няколко милиона зад гърба си и отново не са равностойни. Ако това е начин някой да се обогати за сметка на данъкоплатеца… добре, но аз съм против да се дават тези пари.

4. Депутатите са заложили гласуване с преференции и праг от 7 % – категорично против съм да има праг! Днес /15.01.2014 г./ на Обществения съвет от 28 човека, които са поискали да участват, присъстваха 22-ма, от тези 22-ма, 14 бяхме ЗА задължителна преференция без праг. Дали ще ни чуят… а дано! Тук трябва да отбележа, че ако се приеме да има задължителна преференция, то трябва да се помисли и за смяна на интегралната бюлетина.

5. Изказах и особено мнение относно предвидената поредна номерация на самите бюлетините. Съгласен съм да има номерация, но трябва детайлно да се обсъди каква ще бъде тя /перфорирана или напечатана/. За мен напечатаната може лесно да бъде манипулирана.
6. Заложено е регистриране за участие на независими кандидати, издигнати с Инициативен комитет. До тук добре, обаче изискванията са смешни – депозит 100 лв. и 1000 подписа, а в замяна получаваш 40 000 лв. медиен пакет. Дори да забравим за пакета, то при такива снижени условия, броят регистрирани кандидати ще е толкова голям, че прагът от 4% става напълно непреодолим.

В заключение:
Факт е, че управляващите ще използват Обществения съвет за параван, който да им измие ръцете пред народната любов. Не отричам, че има положителни стъпки, но като цяло проектът си остава в защита на партията любима. Гражданите, които не желаят да участват в партия, но искат да защитават своята област ще са толкова много, че накрая никой няма да успее, и пак ще се налеят гласове в партиите.
Изказвам и своето разочарование от начина на организация на самия Обществен съвет. След като пуснах молба за участие в него, не получих отговор, а разбрах от медиите, че ще участвам. Залата която беше подсигурена за днес, бе с ограничено време, защото имаше и друга комисия. За два часа е трудно да се стигне до конкретни решения предвид, че имаше 22-ма участника и 25 гости, които бяха със статут на участник /нямам против това кой е бил и кой не/, възроптавам срещу лошата подготовка и организация на срещата.

email
Close

Get Widget