Среща с комисар Мария Габриел по темите за киберсигурността на нашата държава

комисар Мария Габриел за срещата „Киберсигурността е важен въпрос не само за компаниите и администрациите, но и за всеки един от нас. Днес проведох страхотна дискусия със студенти от магистърска специалност „Киберсигурност“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ и преподаватели за това какво още е нужно да направим, за да гарантираме защитата ни от кибератаки. Много се радвам за ангажираността на студентите да участват активно за развитието на националната киберсигурност, допринасяйки със знанията и професионалния си опит в областта на политиката, икономиката, правото, военната дейност. Именно диалогът, ангажиментът на всички нива и близкото сътрудничество могат да ни помогнат да идентифицираме уязвимостите и да изведем работещи решения за тяхното преодоляване. Благодаря на всички за интересната дискусия и очаквам с интерес следващите такива.“


email
Close

Get Widget