По време на гасене пожарите на Витоша – юли, 2012 г