Единственият куражлия посмял да се опълчи на управляващата върхушка!

Ето и за какво иде реч.

От началото на кампанията за избор на кмет и общински съвет бе издадена заповед на ид кмет на община Елин Пелин с която се забранява лепенето на агитационни материали по дървета, както и други разпоредби спрямо закона.

В действителност досегашният кмет на общината нарушава тази заповед безцеремонно, негови плакати, както и такива на кандидати за общински съветници бяха разлепени по дърветата в цялата община. Няколко сайта алармираха за това нарушение, но ОИК Елин Пелин не пожела да се сезира. Най-фрапантно беше, че и никоя друга партия не сезира ОИК. Явно имат някаква вътрешна договорка, аз друг извод не можах да си извадя.

Ето и няколко линка с публикаци по темата :

Пред закона всички сме равни, но изглежда някои са по-равни  – Роден край Елин Пелин

Кандидат-кмет „агитира” от сайта на Елин Пелин –   сайта lupa.bg

В тази връзка като кандидат за общински съветник, подадох жалба до ОИК Елин Пелин, ето и резултатите.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЕЛИН ПЕЛИН

РЕШЕНИЕ
85-МИ
04.10.2019 г., Елин Пелин

ОТНОСНО: жалба от Ангел Славчев за разлепени неправомерно агитационни материали на ПП „ВМРО“, в нарушение на заповед № 804//25.09.2019 г на ИД кмет на община Елин Пелин

В ОИК – Елин Пелин е постъпила жалба с  вх. № 125/04.10.2019г. на ОИК Елин Пелин от Ангел Николаев Славчев, упълномощен от Бойко Илиев Савов – представляващ местна коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“. Към жалбата са приложени: Заповед № 804//25.09.2019 г на ИД кмет на община Елин Пелин;  Пълномощно;Два броя снимки.

Жалбоподателят твърди, че е извършено нарушение на Заповед № 804//25.09.2019 г на ИД кмет на община Елин Пелин, а именно: масово облепени дървета с агитационни материали на ПП „ВМРО“.

По повод постъпилата жалба членове на ОИК Елин Пелин – М. Иванова, П. Младенова и Ел. Гьошева, извършиха проверка на територията на Община Елин Пелин. Видно от съставения протокол от проверката, неразделна част от  решението, при който се  констатира,че са разлепени неправомерно агитационни материали на ПП „ВМРО“ и  КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Агитационните материали са поставени  в нарушение на Заповед № 804//25.09.2019 г на ИД кмет на община Елин Пелин,а именно на дърветата, находящи се:

 • Град Елин Пелин на пл.“Независимост“ – 1 бр. плакат с нарушена цялост на ПП“ВМРО“;
 • Град Елин Пелин, ул. „Климент Охридски“ – 10 бр. плакати на ПП“ВМРО“;
 • Град Елин Пелин, бул.“Витоша“ -11бр. плакати на ПП“ВМРО“;
 • Град Елин Пелин, ул.“Черноризец Храбър“ № 2 – 2 бр. плакати на ПП“ВМРО“;
 • Село гара Елин Пелин, ул.“Стара планина“ №8 – 2 бр. плакати на ПП“ВМРО“;
 • Село Лесново ул.“1-ва“ – 2 бр. плакати на ПП“ВМРО“;
 • Село Лесново ул.“1-ва“ – 1 бр. плакат на КП БСП за България.

При така установената  фактическа обстановка и на основание чл. 87, ал.1, т. 20 от ИК във връзка с чл. 186, ал. 1 от ИК и във връзка с чл. 183 ал.3 от ИК и Решение № 794-МИ/27.08.2019г. т. 22  на ЦИК, ОИК Елин Пелин

Р Е Ш И:

Указва  на ИД кмет на община Елин Пелин да премахне и изземе  неправомерно поставените на дърветата  агитационни материали,както следва:

 • Град Елин Пелин на пл.“Независимост“ – 1 бр. плакат с нарушена цялост на ПП“ВМРО“;
 • Град Елин Пелин, ул. „Климент Охридски“ – 10 бр. плакати на ПП“ВМРО“;
 • Град Елин Пелин, бул.“Витоша“ -11бр. плакати на ПП“ВМРО“;
 • Град Елин Пелин, ул.“Черноризец Храбър“ № 2 – 2 бр. плакати на ПП“ВМРО“;
 • Село гара Елин Пелин, ул.“Стара планина“ №8 – 2 бр. плакати на ПП“ВМРО“;
 • Село Лесново ул.“1-ва“ – 2 бр. плакати на ПП“ВМРО“;
 • Село Лесново ул.“1-ва“ – 1 бр. плакат на КП БСП за България.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок от 3/три/ дни от обявяването му на основание чл.88 ал.1 от ИК.

 

Зам.председател: Минна Иванова:

Секретар: Петранка Андреева:

 

* Публикувано на 04.10.2019 в …………. часа

email
Close

Get Widget